ACCES CPAS: soluționarea dificultăților de accesare