BCE înrăutăţeşte estimările privind evoluţia inflaţiei şi a economiei euro în perioada 2019-2020