BCE reduce rata dobânzii şi relansează programul de relaxare cantitativă pentru a stimula creşterea economică