Constituționalitatea reglementarii prin acte normative diferite a răspunderii pentru aceeași faptă a întreprinderilor și a persoanelor responsabile

MONITORUL.FISC.MD 

Legislația RM reglementează cazuri când răspunderea întreprinderii este prevăzută de un act normativ (cum ar fi Codul fiscal (CF), Codul vamal (CV)), iar răspunderea pentru persoana cu funcție de răspundere de un alt act normativ – Codul contravențional (CC).

Acest

Citește articolul integral

In this article