Corina Creţu recomandă înfiinţarea unui departament special pentru soluţionarea contestaţiilor depuse la licitaţii

30
30