Corpul de Control al Ministerului Culturii va verifica situaţia de la CNI CORESI