Determinarea datei comiterii repetate a încălcării fiscale