Determinarea datei comiterii repetate a încălcării fiscale

MONITORUL.FISC.MD 

Art. 234 alin. (2) din Codul fiscal (CF) prevede că contribuabilul nu poate beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă comite repetat, în decurs de 6 luni consecutive, încălcările fiscale1,2 prevăzute la art. 254 și 2541. Când

Citește articolul integral

In this article