Examinarea în instanțele de judecată a unui litigiu născut dintr-un contract civil în care este specificată o clauză de arbitraj

MONITORUL.FISC.MD 

Conform art. 6 alin.(1) din Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22.02.2008 (Legea nr. 23/2008), arbitrajul este o instituţie învestită cu funcţia de a soluţiona litigii care apar între persoane fizice și/sau juridice.

Potrivit art. 1 alin.(2) din Legea nr. 23/2008, arbitrajul

Citește articolul integral

In this article