Examinarea în instanțele de judecată a unui litigiu născut dintr-un contract civil în care este specificată o clauză de arbitraj