Gradul de îndatorare a populaţiei din Moldova este de 6 ori mai mic decât media europeană