Instruire pentru antreprenori despre noile prevederi în privința achitării indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă