Mai multe categorii de persoane vor putea solicita asistență juridică garantată de stat