Obligația efectuării auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale și prezentarea raportului auditorului organelor competente

MONITORUL.FISC.MD 

În ultima perioadă tot mai frecvent reprezentanții diferitor întreprinderi adresează întrebarea dacă este sau nu obligate entitatea în cadrul căreia activează să efectueze auditul obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2019 și să-l prezinte organelor competente. Considerăm necesar să reamintim

Citește articolul integral

In this article