Onorariile celor patru auditori mari au fost sporite de dominarea continuă în Marea Britanie