Parlamentul a decis: Funcțiile vacate de membru al CSM vor fi suplinite de membri supleanți