Refacturarea cheltuielilor aferente contractelor de locațiune

MONITORUL.FISC.MD 

În activitatea entității operațiunile aferente refacturării cheltuielilor compensate apar, în mare parte, în baza contractelor de locațiune.

Potrivit Codului civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002, prin contractul de locațiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părți (locatar)

Citește articolul integral

In this article