Universitatea Tehnică a Moldovei participă la cel de al VII-lea Global Baku Forum

50